Privacy Statement

Firma Zoethout, gevestigd aan Kapelweg 59 a 3818 BE Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.firmazoethout.nl
Kapelweg 59a, 3818 BE in Amersfoort
06 1885 1737
Anne Noa is de Functionaris Gegevensbescherming van Firma Zoethout. Zij is te bereiken via info@firmazoethout.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Firma Zoethout verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@firmazoethout.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Firma Zoethout verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling;
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder indien je je hiervoor hebt aangemeld
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om je vraag of verzoek te kunnen beantwoorden of uit te kunnen voeren;
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
  • Om bestelde producten bij je af te leveren;
  • Firma Zoethout analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
  • Firma Zoethout verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Firma Zoethout verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.

Geautomatiseerde besluitvorming
Firma Zoethout neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Firma Zoethout bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Orderverwerking en levering producten
Persoonsgegevens, NAW gegevens en e-mailadres: 7 jaar, om te kunnen voldoen aan de verplichting van het bewaren van de boekhouding en administratie, en vanwege belastingdocumentatie en rapportages van leveringen van goederen.

Nieuwsbrief
Persoonsgegevens en e-mailadres: deze gegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen. Indien de betrokkene zijn gegevens niet langer in het bestand wil houden, kan hij/zij zich ten alle tijden uitschrijven.

Contact
Persoonsgegevens en e-mailadres: deze gegevens worden automatisch in de mailserver opgeslagen nadat je per email contact met ons hebt opgenomen. Deze gegevens wissen we iedere 3 jaar.

Account
Persoonsgegevens en e-mailadres: deze gegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen. Indien de betrokkene zijn gegevens niet langer in het bestand wil houden, kan hij/zij zich ten alle tijden uitschrijven.

Google Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan de persoonsgegevens of het e-mailadres van de betrokkene. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard bij Google Analytics.

Delen van persoonsgegevens met derden
Firma Zoethout verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Firma Zoethout blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Firma Zoethout gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Firma Zoethout en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@firmazoethout.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Firma Zoethout wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Firma Zoethout neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@firmazoethout.nl

bereken de bezorgkosten

Wij werken samen met JWS transport, zij doen al onze bezorgingen. We sturen je gegevens direct aan hen door en zij nemen contact met je op om samen een geschikt bezorgmoment af te spreken.

De prijs is afhankelijk van het aantal kilometers van onze winkel naar het bezorgadres.
De bezorgkosten kunnen contant of per pin bij de koerier betaald worden.

Werkt de onderstaande rekentool niet? Klik hier om zelf je bezorgkosten te berekenen